w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łazienki, Piekło i Dąbrówka

Treść uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "B" i "C" w Grzybowie

Treść uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "A" w Grzybowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku wraz z uchwałą Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2016 - 2019

Treść uchwały

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na kadencję 2016 - 2019

Treść uchwały