w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod firmą: "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego