w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Świętokrzyskiego

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019-2021

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały