na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 584/1 położonej w miejscowości Wiśniowa.

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną.