na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1671/1 położonej w obrębie ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną