w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

Treść uchwały

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2022 roku

Treść uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-203

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały