Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Fundacja VIVE Serce Dzieciom z siedzibą przy ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Dobre wsparcie – jak radzić sobie ze stresem.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Event na otwarcie pumptracka i miasteczka ruchu drogowego.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- 7x Sport – Aktywny Staszów 2023.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90 , 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Wiśniowej 114, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej z siedzibą w Staszowie ul. Szkolna 14 , 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi przeprowadzona w „Dniu Chleba”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- 7x Sport – Aktywny Staszów 2023.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów- Udział w World &European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie, ul. Wysoka 39, 28 -200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę
i rekreację w gminie Staszów- Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Krynicy- Zdrój.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich”Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej z siedzibą w Wiśniowej Poduchownej 24A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2022 roku. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2524), zmienionej Uchwałą nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2849), Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa, ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów złożyło wniosek o realizację zadania pod nazwą „Modernizacja lokalu należącego do SGM Staszów”.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć

Pełna treść informacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa - Jarmark Bożonarodzeniowy – wspólne ubieranie choinki.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych – Mikołajkowy Turniej piłki nożnej.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierzu Koło Grodzkie PTTK w Staszowie im. Adama Bienia ul. Jana Kilińskiego 8/1, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Mikołajkowy rajd rowerowy.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Nordic Walking sposobem na aktywność fizyczną.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Puchar Polski Juniorek w zapasach kobiet. Puchar Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie „Morsy Staszów” Podmaleniec 52, 28 -200 Staszów na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Mikołajkowe spotkanie integracyjne Morsów Staszowskich z mieszkańcami gminy Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Sigma Staszów ul. Mickiewicza 40, 28 -200 Staszów na realizację zadania pn.:Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Otwarty mikołajkowy turniej siatkówki.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” na realizację zadania z zakresu: Integracja środowiska lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno- społecznych.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Formularz do wniesienia uwag

O złożeniu oferty przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne na realizację zadania z zakresu: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Formularz do wniesienia uwag

O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów pn.: „Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Formularz do wniesienia uwag

OGŁOSZENIE
Wiejski Klub Sportowy „Polesie” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 6, 28-200 Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych pn. „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej”|.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Wiejski Klub Sportowy „Polesie”, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć

Pełna treść ogłoszenia [wersja pdf]

Pełna treść oferty [wersja pdf]

na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - Sportowe wakacje – Obóz harcerski hufca ZHP Staszów w Głuchołazach.

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach- Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - „Piękno wspólnego śpiewania”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach-Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lipca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych - Rodzinny Rajd Rowerowy „Duża Pętla Staszowska”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody z siedzibą w Zagrodach 31, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Sportowy piknik rodzinny 2022.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Wakacje ze sportem – Aktywny Staszów 2022.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja z siedzibą przy ul Oględowskiej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów- Mistrzostwa Polski Młodzików KZ LZS w zapasach w stylu wolnym Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 czerwca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Narty w Aktywnej Krainie 2022. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Aktywna Kraina, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 marca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE

Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE


Stowarzyszenie „Morsy Staszów” z siedzibą w Podmaleńcu 52 28-200 Staszowie, złożyło
ofertę z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rozpoczęcie sezonu
zimowego Morsów Staszowskich.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Morsy Staszów” przy wsparciu środków
finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 listopada 2021 r. osobiście w formie
pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub
drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.


BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE
Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno- społecznych”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Staszowski Ośrodek Trzeźwości, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 listopada 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację – Udział w World & European Championship World Artistic Dance Federation.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 listopada 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - jesienno- zimowe spotkania z kulturą”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 listopada 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Treść złożonej oferty [wersja pdf]

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych - Staszowski festiwal kolekcjonersko-plastyczny.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Treść złożonej oferty [wersja pdf]

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację” Fit projekt: walczymy z pandemią nadwagi – skutkiem ubocznym po pandemii COVID -19.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Aktywni-Korab przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 września 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy ogłoszenia [wersja pdf]

Treść oferty [wersja pdf]

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych” - EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.


Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 sierpnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Treść oferty [wersja pdf]

OGŁOSZENIE
Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Turniej barażowy o centralną ligę Juniora.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Treść oferty [wersja pdf]