Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – „Na rajdowych szlakach”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – MOTOCYKLE – MOJA PASJA, dni otwarte dla młodzieży.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach ulica Krakowska 72, 25-701 Kielce, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23, Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Pogoń 2020 Staszów z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 43, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Turnieje o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Dokument źródłowy

Treść oferty

Fundacja My Kobiety Dla Kobiet z siedzibą w Wiązownicy Małej 69, 28-200 Staszów, złożyła ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Integracyjne wielopokoleniowe spotkanie w Czernicy.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Igrzyska Przedszkolaka

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Tradycje Bożonarodzeniowe u Kołłątajów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej

Koło Gospodyń Wiejskich „KACANKI” w Mostkach z siedzibą Mostki 14A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Warsztaty kulinarne Bożonarodzeniowe.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej z siedzibą Wiśniowa 114 , 28-200 Staszów, zło- żyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Warsztaty Bożonarodzeniowe.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu – Warsztaty pełne Kultury – cykl zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Kultura pod choinkę – koncert kolęd i pastorałek na Staszowskim Rynku.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, nordic walking i biegów terenowych – Nordic Walking w świątecznym klimacie.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu z siedzibą Sielec 37, 28-200 Staszów, złożyło ofer- tę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Nocny Halowy Turniej w Piłce Nożnej.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, z siedzibą w Czajkowie Północnym 75, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Warsztaty Zdrowotne Bożonarodzeniowe.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów - Promowanie rozwoju sportowego w gminie Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów - Wspieranie postępu w dziedzinie sportu w gminie Staszów oraz promowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród miejscowej społeczności.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Otwarty Mikołajkowy Turniej Siatkówki.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Mikołajkowy turniej w piłkę nożną.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, z siedzibą w Wiśniowej 114, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie „Morsy Staszów” ul. Kołłątaja 1, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Mikołajkowe zmagania Morsów Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Fundacja VIVE Serce Dzieciom z siedzibą przy ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Dobre wsparcie – jak radzić sobie ze stresem.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Event na otwarcie pumptracka i miasteczka ruchu drogowego.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- 7x Sport – Aktywny Staszów 2023.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90 , 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Wiśniowej 114, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej z siedzibą w Staszowie ul. Szkolna 14 , 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi przeprowadzona w „Dniu Chleba”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- 7x Sport – Aktywny Staszów 2023.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów- Udział w World &European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie, ul. Wysoka 39, 28 -200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę
i rekreację w gminie Staszów- Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Krynicy- Zdrój.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich”Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej z siedzibą w Wiśniowej Poduchownej 24A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2022 roku. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2524), zmienionej Uchwałą nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2849), Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa, ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów złożyło wniosek o realizację zadania pod nazwą „Modernizacja lokalu należącego do SGM Staszów”.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć

Pełna treść informacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa - Jarmark Bożonarodzeniowy – wspólne ubieranie choinki.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych – Mikołajkowy Turniej piłki nożnej.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierzu Koło Grodzkie PTTK w Staszowie im. Adama Bienia ul. Jana Kilińskiego 8/1, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Mikołajkowy rajd rowerowy.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Nordic Walking sposobem na aktywność fizyczną.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Puchar Polski Juniorek w zapasach kobiet. Puchar Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie „Morsy Staszów” Podmaleniec 52, 28 -200 Staszów na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Mikołajkowe spotkanie integracyjne Morsów Staszowskich z mieszkańcami gminy Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty

O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Sigma Staszów ul. Mickiewicza 40, 28 -200 Staszów na realizację zadania pn.:Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Otwarty mikołajkowy turniej siatkówki.

Dokument źródłowy

Treść oferty