1. Anna Karasińska - przewodnicząca
  2. Piotr Kasperkiewicz - członek
  3. Zbigniew Wojciechowski - członek
  4. Jacek Piwowarski - członek
  5. Dominik Rożek - członek
  6. Tomasz Klimek - członek
  7. Hubert Gawłowicz - członek

1. Tomasz Otrębski - przewodniczący

2. Anna Karasińska - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Ireneusz Kwiecjasz - członek

4. Jacek Maruszewski - członek

5. Kryspin Bednarczyk - członek

6. Wojciech Charyga - członek

1. Jacek Piwowarski - przewodniczący

2. Zdzisław Brzyszcz - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Mariusz Łazarz - członek

4. Piotr Kasperkiewicz - członek

5. Anna Karasińska - członek

6. Tomasz Otrębski - członek

7. Dominik Rożek - członek

8. Hubert Gawłowicz - członek

1. Piotr Kasperkiewicz - przewodniczący

2. Hubert Gawłowicz - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Stanisław Altenberg - członek

4. dr Beata Gajek - Dyl - członek

1. Stanisław Altenberg - przewodniczący

2. Bonifacy Wojciechowski - zastępca przewodniczącego

3. Artur Śliwa - członek

4. Tomasz Klimek - członek

5. Ireneusz Kwiecjasz - członek

6. Mirosław Bernyś - członek